Τι είναι το ΓΕΣ, τι σημαίνει;  Τι σημαίνει τιμαριθμική πράξη εισοδήματος;  Εισοδηματικά τιμαριθμικά εγχώρια χρεόγραφα του Δημοσίου!

Τι είναι το ΓΕΣ, τι σημαίνει; Τι σημαίνει τιμαριθμική πράξη εισοδήματος; Εισοδηματικά τιμαριθμικά εγχώρια χρεόγραφα του Δημοσίου!

9 Ιουνίου, 2022 0 By admin
Τι είναι το ΓΕΣ, τι σημαίνει;  Τι σημαίνει τιμαριθμική πράξη εισοδήματος;  Εισοδηματικά τιμαριθμικά εγχώρια χρεόγραφα του Δημοσίου!

Στη δήλωση του υπουργείου Οικονομικών, η δήλωση «Τα γραμμάτια θα παρέχουν εισόδημα 1 κουπονιού σε 3 μήνες». Διερευνάται η έκδοση ομολόγων με δείκτη εισοδήματος. Ακολουθούν πληροφορίες για το ΓΕΣ…

Τι είναι οι κρατικοί εγχώριοι χρεωστικοί τίτλοι;

Σύμφωνα με πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα της Borsa İstanbul. Τίτλοι εγχώριου χρέους «Οι κρατικοί εγχώριοι χρεωστικοί τίτλοι (GDDS) αναφέρονται στους χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται στην εγχώρια αγορά από το Υφυπουργείο Οικονομικών. Το οφειλέτη κράτος καταβάλλει στους κατόχους DIBS το οφειλόμενο ποσό κατά τις ημερομηνίες πληρωμής του κουπονιού και στο τέλος της ημερομηνίας λήξης. Σημαίνει ότι τα DIBS μπορούν να αγοράζονται και να πωλούνται από ιδιώτες και ιδρύματα στις δευτερογενείς αγορές καθ’ όλη τη διάρκειά τους.

Τι είναι το ΓΕΣ;

Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Borsa Istanbul σχετικά με το SPP: Το πρώτο σημείωμα με δείκτη εισοδήματος (GES) εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στις 28 Ιανουαρίου 2009, με σκοπό την αύξηση των εγχώριων αποταμιεύσεων, τη διαφοροποίηση των κρατικών εγχώριων χρεωστικών τίτλων και την επέκταση της επενδυτικής βάσης . Οι αποδόσεις στις εκδόσεις SPP αναπροσαρμόζονται στα μερίδια εσόδων που μεταφέρονται στον προϋπολογισμό από την Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου (TPAO), το Κρατικό Γραφείο Προμηθειών (DMO), την Αρχή Κρατικών Αερολιμένων (DHMI) και τη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας στην Ακτή (KIYEM) με το καθεστώς Κρατικής Οικονομικής Επιχείρησης. Με τις σημειώσεις με δείκτη εισοδήματος δημιουργείται ένα επενδυτικό μέσο του οποίου η απόδοση συνδέεται με κρατικά έσοδα. Χάρη στην ελάχιστη εγγύηση πληρωμής τοκομεριδίου που πρέπει να εφαρμόζεται στους εν λόγω τίτλους, ο επενδυτής δεν επηρεάζεται αρνητικά από τη μεταβολή του μεριδίου εισοδήματος.

Έκτακτες ειδήσεις: Δήλωση νέου βήματος οικονομίας από το Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομικών: Η διαδικασία αιτήματος SPP θα πραγματοποιηθεί

Έκτακτες ειδήσεις: Δήλωση νέου βήματος οικονομίας από το Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομικών: Η διαδικασία αιτήματος SPP θα πραγματοποιηθεί

Στο πλαίσιο αυτό, το άθροισμα των τριμηνιαίων και εξαμηνιαίων μεριδίων εσόδων που μεταφέρονται στον προϋπολογισμό από τους TPAO, DMO, DHMI και KIYEM λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό των πληρωμών για τις αποδόσεις των εν λόγω λογαριασμών. Σε περίπτωση που η πραγματική είσπραξη των εσόδων υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά που ανακοινώνονται στον Προϋπολογισμό, οι επενδυτές πληρώνονται με βάση τις εν λόγω ανώτατες προβλέψεις.

Στη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομικών· «Προκειμένου να ενθαρρύνουμε τους πολίτες μας να χρησιμοποιήσουν τις αποταμιεύσεις τους σε περιουσιακά στοιχεία σε τουρκικές λίρες και να διευρύνουν τη βάση των επενδυτών, το Υπουργείο μας θα πραγματοποιήσει τη συλλογή ζήτησης για Τίτλους Δημοσίου Χρέους (GES) με δείκτη εισοδήματος από τις 15 Ιουνίου 2022».