Πρόταση νόμου για την καταπολέμηση των βλεννογόνων στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση

Πρόταση νόμου για την καταπολέμηση των βλεννογόνων στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση

23 Μαΐου, 2022 0 By admin
Πρόταση νόμου για την καταπολέμηση των βλεννογόνων στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση

Παρουσίασε στην Προεδρία της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας το «Σχέδιο Νόμου για Τροποποιήσεις του Περιβαλλοντικού Νόμου και ορισμένων Νόμων», που υπογράφηκε από τον βουλευτή του Κόμματος του Κόμματος της Κωνσταντινούπολης Μουσταφά Ντεμίρ και ορισμένους βουλευτές. Με πρόταση 31 σημείων. Προκειμένου να αποφευχθεί η επανεμφάνιση του προβλήματος των βλεννογόνων και να προστατευθεί το περιβάλλον, θα επιβληθούν ορισμένες νέες υποχρεώσεις και κυρώσεις σε θαλάσσια σκάφη που ρυπαίνουν τη θάλασσα, σε εγκαταστάσεις ακτών και σε εγκαταστάσεις που απορρίπτουν απόβλητα στη θάλασσα. Προβλέπεται επίσης ότι ορισμένες από τις υπάρχουσες ποινές θα αυξηθούν.

Με την προσφορά, η οποία φέρνει ορισμένα πλεονεκτήματα στους οργανισμούς που επαναχρησιμοποιούν τα επεξεργασμένα λύματα. Είναι υποχρεωτική η ίδρυση Προηγμένων Μονάδων Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων στις επαρχίες της Λεκάνης του Μαρμαρά, ιδιαίτερα στη Θάλασσα του Μαρμαρά. Στο πλαίσιο αυτό, η αρμοδιότητα δημιουργίας εγκαταστάσεων δίνεται στους δήμους. Εάν οι δήμοι δεν εκπονήσουν έργο εντός της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος, η αρμοδιότητα αυτή θα περάσει αυτόματα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας. Το Υπουργείο θα αφαιρέσει αυτές τις δαπάνες από την πηγή του οικείου δήμου. Σε όσους δεν ιδρύσουν εγκαταστάσεις θα επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις. Οι δήμοι που δεν καθαρίζουν τη θάλασσα θα μπορούν να υποβάλλουν ποινική μήνυση βάσει των άρθρων «παραμέλησης καθήκοντος ή παράπτωμα» του τουρκικού Ποινικού Κώδικα. Θα δημιουργηθούν υποδομές για να μην φθάσουν τα βιομηχανικά απόβλητα στη θάλασσα. Με την πρόταση θα δοθούν προειδοποιήσεις για μη πρόκληση ρύπανσης στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και θα επιβληθούν κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφωθούν.

Από την άλλη πλευρά, η εφαρμογή «Πιστοποιητικό Ταυτότητας Κτιρίου» θα ξεκινήσει στα κτίρια. Στο πλαίσιο αυτό; Θα είναι υποχρεωτική η τήρηση του «Πιστοποιητικού Ταυτότητας Κτιρίου», το οποίο περιέχει τις τεχνικές και γενικές πληροφορίες των κτιρίων που συμπληρώνονται μετά τον έλεγχο. Θα γίνουν ρυθμίσεις για τον τεχνικό έλεγχο των κτιρίων αυτών από τους οργανισμούς επιθεώρησης κτιρίων για περιόδους 5 ετών και επιβολή κυρώσεων σε πρόσωπα ή ιδιοκτήτες που δεν το αποδέχονται. Έτσι, σε περίπτωση καταστροφών όπως σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες και βαθουλώματα, θα ανοίξει ο δρόμος για εύκολη πρόσβαση στις τεχνικές και άλλες πληροφορίες του κτιρίου.