Δημοσιεύθηκε ο κανονισμός για το υγειονομικό προσωπικό: Ο υπουργός Koca εξήγησε τις λεπτομέρειες

Δημοσιεύθηκε ο κανονισμός για το υγειονομικό προσωπικό: Ο υπουργός Koca εξήγησε τις λεπτομέρειες

14 Ιουνίου, 2022 0 By admin
Δημοσιεύθηκε ο κανονισμός για το υγειονομικό προσωπικό: Ο υπουργός Koca εξήγησε τις λεπτομέρειες

Στην ανάρτηση του υπουργού Koca στον επίσημο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δηλώσεις:

«Δημοσιεύτηκε ο κανονισμός για την έρευνα υγειονομικού προσωπικού και την προσφυγή αποζημιώσεων που προκύπτουν από υποθέσεις MALPRAKTİS. Ως εκ τούτου:

1- Συστάθηκε Συμβούλιο Επαγγελματικής Υπευθυνότητας, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο να δίνει άδεια για έρευνα και αποζημίωση επαγγελματιών υγείας.

2- Οι καταγγελίες που γίνονται σχετικά με το ιατρικό έργο και τις συναλλαγές επαγγελματιών υγείας εκτός των μελών ΔΕΠ του προσωπικού του κρατικού πανεπιστημίου θα αποστέλλονται στο Συμβούλιο από τις αρμόδιες εισαγγελίες για άδεια διερεύνησης.

3- Έρευνα υγειονομικού προσωπικού που εργάζεται σε ιδιωτικά ιδρύματα υγείας και ιατρών σε αυτοαπασχόληση υπόκειται και στην άδεια του Δ.Σ. Το Συμβούλιο θα προβεί σε προκαταρκτική εξέταση σχετικά με αυτές τις καταγγελίες και θα αποφασίσει εάν θα χορηγήσει άδεια έρευνας.